+8428-3512 9759 pricing@asl-corp.com

Phí AMS là gì?

AMS là gì?

AMS ( Automated Manifest System ) là một hệ thống khai báo kiểm soát hàng hóa vận chuyển bằng tất cả các phương thức xuất nhập cũng như trong nội địa Hoa kỳ do Cơ Quan Hải Quan và Biên Phòng Hoa Kỳ thiết lập sau sự kiện 9/11.

Khai AMS?

Thông tin của lô hàng nhập khẩu vào Mỹ phải được kê khai cho Hải quan Mỹ 48 tiếng trước khi tàu ở cảng chuyển tải  khởi hành đến Mỹ. Thủ tục này được áp dụng từ đầu năm 2003 và nhà xuất khẩu có trách nhiệm kê khai thông tin này ngay tại cảng xếp hàng ban đầu.

Hiện nay công việc khai AMS rất dễ dàng và nhanh chóng. ASL sẽ giúp bạn kê khai thông tin này.

Phí khai AMS

Bạn có thể tham khảo phí Khai AMS cũng như 1 số phụ phí (local charge) hàng xuất khác tại: http://asl-corp.com/vi/tien-ich/phu-phi/93/phu-phi-hang-xuat

AMS áp dụng cho vận chuyển hàng đi Mỹ bằng đường biển. Đối với vận chuyển đi các tuyến khác, các loại phụ phí khác tương tự với AMS:

  • Vận chuyển hàng đi Canada: Phí ACI (Advance Commercial Information Charge)
  • Vận chuyển hàng đi EU: Phí ENS (Entry Summary Declaration)
  • Vận chuyển hàng đi Nhật: Phí AFR (Japan Advance Filing Rules)
  • Vận chuyển hàng đi Trung Quốc: Phí AMR ( Advance Manifest Rule)

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top